Om oss

Expanding Leadership om framtiden!

Snabbföränderlig, självorganiserande och nätverksbaserad. En värld där den inneboende skaparkraften hos individer, företag och samhälle är drivkraften. När vi integrerar allt fler perspektiv kan vi se bortom statiska konfliktytor och fokusera på de många möjligheterna för gemensam expansion.

Ny forskning visar entydigt hur responsiva organisationer med ett inkluderande ledarskap ökar sin lönsamhet, teamkänsla, motivation och minskar utbrändhet.

Vi är ett självorganiserat nätverk som erbjuder dig att samskapa morgondagens organisationer tillsammans med oss. Läs mer om hur du kan kanalisera ditt engagemang för framtiden här.

 

Teamet

Niklas Lindhardt
niklas@expandingleadership.se

Medgrundare av innovationsbolaget CaptureInnovation. Niklas har själv gjort resan i att både starta upp och transformera befintliga företag till självstyrande, responsiva organisationer där drivkraften grundar sig i värderingar och en stark syftesbild. Med en stor ödmjukhet besitter han en säregen förmåga att lyssna efter bakomliggande problem och därigenom se praktiska möjligheter för utveckling baserad på egen erfarenhet.

 

Christopher Kummelstedt
chris@expandingleadership.se

Forskare och entreprenör som genom sin personliga resa är ett verkligt exempel på hur den inneboende skaparkraften kan frigöras för en samskapande organisationskultur. Genom sin forskning på Handelshögkoslan i Stockholm möjliggörs en unik symbios mellan forskning och företagande där ständig utveckling och utforskande av metoder och resultat är avgörande.