Forskning

Kartläggning av nätverksorganisationer

Just nu driver vi ett forskningsprojekt som kartlägger fungerande nätverksorganisationer ur tre perspektiv:

  • Vilka processer används, kartlagt mot Lee & Edmondssons forskning om komplexiteten i att utföra en distribuerad uppgift.
  • Vilken organisationspsykologisk mognadsgrad håller processerna?
  • Vilken nivå av ledarskap bedrivs i organisationen?

Vi har idag kartlagt 11 bolag, från 5 olika branscher, och analysarbetet är i full gång. Fler bolag och organisationer kommer till, och du kommer att kunna följa resultatet när det växer fram här.

Hör av dig om du vill bidra, eller veta något om projektet.

Projektet bygger främst vidare modeller framtagna inom ramen av:

Lee, Michael Y., and Amy C. Edmondson. ”Self-managing organizations: Exploring the limits of less-hierarchical organizing.” Research in organizational behavior 37 (2017): 35-58.

Torbert, William R. ”Pre-bureaucratic and post-bureaucratic stages of organization development.” Interpersonal Development 5.1 (1974): 1-25.

För en lättläst introduktion till länken mellan nätverksorganisationer och s.k. ego stage development rekommenderar vi:

Torbert, William R. Action inquiry: The secret of timely and transforming leadership. Berrett-Koehler Publishers, 2004.