”Forskning visar att ju mer inkluderande en ledare är, desto större framgång har ledaren, medarbetarna och företaget”

Expanding Leadership är ett kommersiellt forskningsinstitut som ser att framtidens organisation kommer vara mer strategisk i att bygga självstyre och personlig utveckling.

Studier visar entydigt att ett samskapande ledarskap ökar indviduell effektivitet, ett företags lönsamhet, teamkänsla, motivation, en mindre fokus på status i möten, mer välgrundrade beslut, större förankring i värderingar, förtroende för chefer och minskar utbrändhet från stress.

Vi har mätinstrument och praktiska verktyg  och processer för ledare som är redo att börja bygga en ny typ av organisation. Vårt mål är att synligöra att välmående, initativtagande och lönsamhet är tre sidor av samma mänskilga fenomen.  


Vi jobbar med forskare från Handelshögskolan i Stockholm, grundare till s.k ”teal” företag, IT- och organisations- konsulter och faciliteringsexperter.  

Det som binder oss samma är erfarenhet av, och en tilltro till, den evidens som pekar på att nätverk är mer effektiva än pyramider i en värld präglad av allt snabbare teknisk utveckling och globalisering.

16%

av medarbetare i Sverige är aktivt engagerade i sitt arbete. Vi vill öka engagemanget, förbättra resultaten och medskapa responsiva organisationer för en snabbföränderlig värld.

61%

av Svenska chefer uppger att dom upplever en ohanterlig stress. Låt oss tillsammans utforska framtiden där chefen faciliterar förändring i  team som tar ansvar för sina egna processer.

10%

av chefer, globalt, upplever sig ha förmågan att bygga företaget tillsammans med de anställda istället för att aktivt styra dem. Vi vill se den förmågan öka till 100%.

Vi hjälper ledare och organisationer att utveckla responsivitet i en snabbföränderlig värld.